Zoeken

Een vakantiewoning en bijbehorende grond valt op sommige parken onder onroerend goed en sommige parken op roerend goed. Onroerend goed is een goed dat niet verplaatsbaar is: grond en alles wat duurzaam met de grond verenigd is. Dit zijn bijvoorbeeld nog niet gewonnen delfstoffen, beplantingen én gebouwen zoals vakantiewoningen. Op parken waar wel de vakantiewoning en niet de grond gekocht kan worden, valt het bezit onder roerende goederen.