Zoeken

Ja, dat is mogelijk maar houd er rekening mee dat u minimaal 30% tot 40% eigen vermogen moet meenemen om de hypotheekaanvraag te laten slagen. Wij kunnen u overigens wel helpen aan een partij met een goed financieel netwerk om u hierbij bij te staan. Voorwaarde bij dit alles is wel dat de kavel in eigendom (of erfpacht) is. Bij huurkavels is financiering met behulp van een hypotheek meestal niet mogelijk.